Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Definitie

Voltooingsvoorwaarden

Psychische problemen beperken zich zelden tot onze gevoelens alleen. Zoals zonet besproken ervaren we meestal meerdere symptomen op verschillende vlakken. Wanneer bepaalde symptomen samen voorkomen, kan er sprake zijn van een psychische stoornis. Een psychische stoornis is een specifieke verzameling van symptomen op vlak van gedrag, gevoel en gedachten. Om van een stoornis te kunnen spreken moeten die symptomen daarnaast het dagelijks leven van een persoon in ernstige mate verstoren. Alledaagse activiteiten worden een opgave: het wordt moeilijk om te gaan werken, eten te maken, naar de winkel te gaan, of zelfs nog maar om uit bed te geraken.

De mate van ernst van symptomen wordt bepaald door drie grote factoren:


De impact hangt af van het lijden of gevaar voor de persoon en/of zijn omgeving. Hoeveel lijden wordt met andere woorden veroorzaakt door de psychische problemen? Dit lijden gaat meestal gepaard met een verminderd functioneren op verschillende levensdomeinen zoals op het werk, op de school, op je relatie, ... We spreken van een psychische stoornis als het bijvoorbeeld niet meer lukt om te studeren of te gaan werken, wanneer iemand afgezonderd raakt of mensen van zich afduwt, wanneer het niet meer lukt om je hobby’s of verplichtingen te doen, enzovoort. Daarnaast is het mogelijk dat de persoon door de problemen een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. In realiteit komt het weinig voor dat iemand met een psychische stoornis een gevaar vormt voor zijn omgeving door bijvoorbeeld agressief gedrag. De kans is veel groter dat de persoon een gevaar vormt naar zichzelf toe, denk bijvoorbeeld aan zelfbeschadigend gedrag of suïcidaliteit.

Om van een psychische stoornis te spreken moeten de symptomen al een langere tijd aanwezig zijn of moeten ze geregeld voorkomen. Hoe lang en hoe vaak symptomen moeten voorkomen om van een psychische stoornis te spreken is voor elke stoornis anders.

Tenslotte hangt de ernst af van hoe afwijkend de symptomen zijn. We hebben een idee over welke gedragingen, gedachten en gevoelens we niet normaal of wenselijk vinden in onze maatschappij. Psychische stoornissen wijken af van wat we “normaal” vinden. Wat we als normaal beschouwen is echter sterk afhankelijk van zaken als de tijdsgeest en de cultuur.

 

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 12:46