Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Grenzen: DSM

Voltooingsvoorwaarden

Maar hoe worden de grenzen dan bepaald? Wat is te vaak of te lang? Wat is normaal en wat is afwijkend? Dit staat vastgelegd in de “Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders”, kortweg de DSM. De DSM is een handleiding die alle psychische stoornissen en hun kenmerken verzamelt. Voor elke psychische stoornis staat beschreven welke symptomen iemand moet hebben. Daarnaast staat er in bepaald hoe lang deze klachten al aanwezig moeten zijn en in welke mate het leven van de persoon verstoord wordt door de klachten. Deze criteria zijn overigens niet zomaar gekozen, maar komen voort uit jarenlang onderzoek en expertise. Dit is van uiterst groot belang aangezien de DSM wordt gebruikt door een groot scala aan hulpverleners zoals psychiaters, psychologen, artsen, sociaal werkers, verpleegkundigen, en juristen. De DSM maakt mogelijk dat hulpverleners een gedeelde taal hebben om over psychische stoornissen te spreken. Dit met als doel specifieke behandelingen te kunnen koppelen aan psychologische stoornissen.

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 12:46