Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Wat is suÏcidaliteit?

Voltooingsvoorwaarden

In de hulpverlening kan je in contact komen met psychisch kwetsbare mensen die zo overweldigd worden door hun problemen dat ze de uitweg niet meer zien. Het kan voor die persoon voelen alsof de dood nog de enige oplossing is. In dat geval spreken we van suïcidaliteit. Suïcidaliteit is een brede term die verwijst naar het hele proces dat aan een suïcidepoging vooraf gaat. Niet iedereen die suïcidaal is gaat echter over tot een zelfmoordpoging. Vaak wil iemand niet echt sterven, maar wil iemand vooral niet meer verder leven op de manier zoals het nu is. Tussen de eerste gedachten aan de dood en een zelfmoordpoging ligt een hele weg. Suïcidaliteit begint bij gedachten aan de dood en kan evolueren naar de wens om te sterven, tot concrete zelfmoordplannen en een uiteindelijke poging. Dit verloop is heel wisselend en hangt af van persoon tot persoon. Suïcidaliteit is dus geen toestand, maar een proces dat zowel zelfmoordgedachten, -wensen en -handelingen omvat.

         https://www.zelfmoord1813.be/

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 12:48