Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Introductie

Voltooingsvoorwaarden

Ieder van ons wordt wel eens angstig. Het is pas wanneer deze angst zorgt voor aanzienlijke hinder in ons dagdagelijks leven dat we kunnen spreken van een angstproblematiek of zelfs van een angststoornis. Angststoornissen zijn overigens helemaal niet zo’n zeldzaamheid. Maar liefst 10% à 20% van de mensen die de huisarts raadplegen, krijgen later de diagnose ‘angst’. Volgens Sciensano zou zelfs 11% van de bevolking in het algemeen lijden aan een angststoornis, een percentage dat over de jaren heen stabiel blijft. Deze cijfers zijn hoog, zeer hoog zelfs. Niet verwonderlijk is de prevalentie van angst en angstproblematieken in de eerste lijn ook ontzettend hoog. De reden hiervoor is dat heel wat van de mensen met een angststoornis niet de gepaste hulp zoeken of krijgen. Dit wordt ook wel eens de ‘therapy gap’ genoemd. Bij angststoornissen komt deze therapy gap neer op een duizelingwekkende 50% tot 60%. Meer dan de helft van de mensen die kampen met een angststoornis, krijgen met andere woorden niet de hulp die ze nodig hebben. Deze verontrustende cijfers verklaren meteen ook het stijgende belang van vroegdetectie in de eerste lijn. Maar wat zijn juist de obstakels die vroegdetectie en -interventie belemmeren? Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende kennis van angstsymptomen, zowel bij de cliënt als bij de hulpverlener, een rol speelt. Hierdoor worden alarmsignalen niet of onvoldoende herkend, waardoor ook geen gepaste hulpverlening of doorverwijzing kan plaatsvinden. 

 

Daarom zal deze module zich eerst en vooral toespitsen op:

  • Het vergroten van het inzicht bij hulpverleners wat betreft de symptomen, het ontstaan en de in stand houding van angst(stoornissen).
  • Het vergroten van het inzicht bij de cliënt van het eigen aandeel in de angstproblematiek.
  • Het kunnen aanreiken van concrete tools en handvaten om de fysieke angstreacties onder controle te krijgen.
  • Hoe je de cliënt kan ondersteunen bij het verbeteren van de algemene psychische en lichamelijke weerbaarheid, door middel van het optimaliseren van de zelfzorg.
  • Hoe je een cliënt kan helpen bij de oriëntatie naar adequate behandeling.

Deze punten vormen meteen ook de leerdoelen van deze module.

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 13:45