Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Beschermende factoren

Voltooingsvoorwaarden

Gelukkig bestaan er ook factoren die beschermen tegen de ontwikkeling van angststoornissen. Of een persoon dus een angststoornis ontwikkelt, hangt eveneens hiervan af. Beschermende factoren bevorderen immers de ontwikkeling van kinderen/personen en zorgen ervoor ze voldoende veerkrachtig worden. Veerkracht kan immers gezien worden als een soort weerstand die je hebt om met moeilijke gebeurtenissen, situaties en stressoren om te gaan. Op die manier bieden protectieve factoren ook een tegengewicht voor de risicofactoren. Maar wat kunnen deze beschermende factoren zoal zijn? Hieronder een overzicht.

 

  • Een hoge sociaal-economische-status (SES): Onderzoek wijst uit dat kinderen die opgroeien in een gezin met een hoge SES minder vaak in contact komen met bedreigende situaties.
  • Een veilige hechting tussen ouder en kind: Ouders die ontvankelijk zijn voor en op sensitieve wijze reageren op de emoties van hun kind, installeren een veilig opvoedingsklimaat. Op die manier groeit ook het gevoel van vertrouwen van het kind. Het kind weet dat hij/zij op zijn ouders kan rekenen bij moeilijkheden, waardoor het meteen ook minder angst ervaart. Ze weten dat ze, indien nodig, er niet alleen voor staan. 
  • Zelfvertrouwen.
  • Sociale ondersteuning.
  • Ouders die aan het kind laten zien hoe ze op gepaste wijze met angst en angstaanjagende prikkels kunnen omgaan (bv. door zelf rustig te blijven, probleemoplossende vaardigheden te laten zien,...). Doordat ouders dus een adequate coping met angst modelleren naar het kind toe, leert het kind op gepaste wijze om te gaan met bedreigende of angstaanjagende situaties.
  • Het beschikken over adequate copingstrategieën om om te gaan met angst, zoals probleemoplossende vaardigheden.
  • In staat zijn je eigen emoties te reguleren. Zelfregulatie staat tegenover reactiviteit, dat voornamelijk verwijst naar het reageren op emotionele prikkels zonder intentie of zonder dat hier bewust voor gekozen wordt.
Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 13:46