Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Een ontregeld angstcircuit

Voltooingsvoorwaarden

Hoewel het onderzoek naar het neurobiologische luik bij het ontstaan van angststoornissen opvallend genoeg relatief beperkt is, kunnen toch een aantal interessante bevindingen worden vastgesteld. Zo heeft huidig onderzoek immers een link kunnen aantonen tussen angstklachten en -stoornissen en een ontregeling op vlak van zes verschillende neurotransmitters: serotonine, GABA, dopamine, noradrenaline, glutamaat en cortisol. Het zijn immers ook deze boodschappersstoffen die bij normale angst een cruciale rol spelen. Wanneer we geconfronteerd worden met gevaar, zijn het bovenstaande neurotransmitters die de angstimpuls doorheen onze hersenen zullen verspreiden, zodanig dat de angstprikkel ons bewustzijn doordringt en we adequaat kunnen reageren. Zo zal de prikkel verspreid worden naar onder andere drie belangrijke hersengebieden: de amygdala, de hippocampus, en de prefrontale cortex. De amygdala staat in voor de emotionele informatieverwerking, terwijl de hippocampus een betekenis zal geven aan de angststimulus. De amygdala zal met andere woorden bepalen of er al dan niet angst moet gevoeld worden. Vervolgens zal de hippocampus een betekenis plakken op de angstprikkel, zoals “Het brandt!” of “Gevaar!”. Op die manier schatten mensen of een angstige reactie nodig is of niet, en wat juist gevaarlijk is. Wanneer dit gevoelige mechanisme echter uit balans is en de verschillende hersendelen niet adequaat meer met elkaar kunnen communiceren, is het een heel stuk moeilijker om deze inschatting te maken. Door een teveel en een tekort aan bepaalde neurotransmitters in bepaalde hersengebieden, wordt het angstcircuit eigenlijk overgevoelig. Daardoor ervaart de persoon niet alleen meer angst, maar zal hij/zij ook heftiger reageren op stressprikkels. Op die manier blijft de persoon eigenlijk permanent in een soort angstmodus, waardoor we kunnen spreken van een angststoornis. Deze ontregeling van het angstcircuit kan soms de oorzaak zijn voor het ontstaan van een angststoornis, maar kan evengoed een in stand houdende factor zijn.

 

Te laag Te hoog
Serotonine Noradrenaline
GABA (gamma-aminoboterzuur) Glutamaat
Dopamine Crtisol

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 13:47