Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Conclusie

Voltooingsvoorwaarden

Je bent nu aanbeland bij het einde van deze module. Doorheen deze module heb je geleerd wat psychische kwetsbaarheid is, hoe ze kan ontstaan en wat hierin bepalend kan zijn. Zo zag je onder andere het belang van evenwicht tussen draagkracht en draaglast, en welke risicofactoren de balans in gevaar kunnen brengen. De prevalentie van psychische problemen en stoornissen werd toen eveneens aangekaart. De duizelingwekkende cijfers liet ons toen al snel concluderen dat psychische kwetsbaarheid iedereen kan overkomen. Psychologische problemen discrimineren niet, maar lijken sommige groepen wel harder te treffen. Naast het herkennen van psychische kwetsbaarheid, leerde je echter ook hoe je met deze kwetsbaarheid kon omgaan. Je zag  voor welke signalen je best op de uitkijk staat en hoe je psychische kwetsbaarheid kon bespreken. Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan suïcidaliteit en zelfmoordgedachten. 

Je beschikt nu over een aantal tools en handvaten die je kan omzetten naar je praktijk. Weliswaar is het hierbij belangrijk te benadrukken dat deze module geen eindbestemming is, maar wel een springplank naar verdere ontplooiing. Het herkennen van en omgaan met psychische kwetsbaarheid is geen makkelijk gegeven. Aarzel dus zeker niet om deze module nogmaals deels of volledig te doorlopen of in overleg te gaan met andere collega’s. Je staat er niet alleen voor en hulp vragen mag zeker en vast.

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 12:49