Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Inleiding

Voltooingsvoorwaarden
Bekijk

Inleiding

Hulpverleners in de eerste lijn komen steeds meer en meer in aanraking met psychisch kwetsbare mensen. De Belgische overheid streeft al enkele jaren naar een geestelijke gezondheidszorg die dichter bij de burger staat. Bedden in de psychiatrie worden daarom afgebouwd, terwijl de nadruk steeds meer komt te liggen op een toegankelijke en laagdrempelige ambulante zorg. De eerste lijn wordt daarom steeds meer ingezet om psychische kwetsbaarheid vroegtijdig te detecteren en een nabije ondersteuning te bieden aan mensen met psychische problemen. Dit laat toe psychisch kwetsbare mensen naar de juiste hulp toe te leiden, nog voor de problemen erger worden. Op deze manier kunnen de eigen krachten van de cliënt nog worden aangesproken en hebben minder mensen nood aan gespecialiseerde hulp. Dit stelt hulpverleners in de eerste lijn echter steeds meer voor uitdagingen. Psychische kwetsbaarheid gaat vaak gepaard met problemen op verschillende levensdomeinen, wat het zowel voor de cliënt als de hulpverlener niet vanzelfsprekend maakt om in te schatten wat er nu juist aan de hand is. Psychisch kwetsbare mensen stellen daardoor ook zelden rechtstreeks de vraag om geholpen te worden met een psychisch probleem wanneer ze voor het eerst de eerstelijnszorg binnenstromen. Het kan voor ons als eerstelijnswerker heel moeilijk zijn de vinger te leggen op wat psychische kwetsbaarheid nu juist is, hoe op tijd in te grijpen en hoe op de juiste manier er mee om te gaan. Deze module is er om jou met deze uitdagingen te leren omgaan. Je zal leren wat psychische kwetsbaarheid juist is en hoe je het kan herkennen. Daarnaast zal ook worden stilgestaan bij hoe je het gesprek kan aangaan met de cliënt over die psychische kwetsbaarheid. En tenslotte zal er ook bijzondere aandacht worden gegeven aan het omgaan met suïcidale klachten.


De leerdoelen van deze module zijn:

  • Weten wat psychische kwetsbaarheid is en hoe het ontstaat
  • Inzicht krijgen  in hoe vaak psychische kwetsbaarheid voorkomt en bij wie
  • Het onderscheid kunnen maken tussen niet kunnen of niet willen
  • (Alarm)signalen kunnen detecteren van psychische kwetsbaarheid
  • Een gesprek kunnen aangaan met de cliënt over psychische kwetsbaarheid
  • Signalen voor zelfmoordgedachten kunnen herkennen 
  • Suïcidaliteit in kaart kunnen brengen en kunnen bespreken met de cliënt

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 12:45