Ga naar hoofdinhoud
Pagina

Suïcidecijfers

Voltooingsvoorwaarden

Vlaanderen, en bij uitbreiding België, behoort jammer genoeg bij de Europese lidstaten die kampen met hoge suïcidecijfers. Het OECD verzamelde hier internationale cijfers over. De Belgische cijfers zijn hoog ten opzichte van andere landen: het Belgisch suïcidecijfer ligt maar liefst 1.5 keer hoger dan het gemiddelde binnen Europa. Voor vrouwen bevindt België zich zelfs helemaal bovenaan de lijst. Belgische mannen staan dan weer op de 9de plaats. Volgende grafiek laat de internationale cijfers zien over het aantal gepleegde zelfmoorden per 100.000 inwoners (OECD, 2020):

          

Hoe dan ook zijn deze cijfers schrikwekkend. Meer specifiek had in 2018 niet minder dan 4% van de Belgen zelfmoordgedachten. Hiervan ondernam 0.2% ook een zelfmoordpoging, en stierven 3 personen per dag aan zelfdoding (Sciensano, 2018; Agentschap Zorg en Gezondheid, 2018). Wanneer we kijken naar de cijfers voor mannen en vrouwen apart, kunnen een aantal verschillen opgemerkt worden. Zo doen vrouwen gemiddeld meer zelfmoordpogingen dan mannen. Anderzijds lijken mannen wel meer te overlijden ten gevolge van zelfmoord dan vrouwen (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2018). Ook op de suïcidecijfers van ons land had de coronapandemie helaas een negatieve impact. In maart 2022 had 10.5% van de mensen zelfmoordgedachten en ondernam 0.7% een zelfmoordpoging, wat een stijging op alle vlakken is (Sciensano, 2022). Hoe komt het nu juist dat België zo hoog scoort op vlak van suïcide in vergelijking met haar buurlanden? Hoewel het onderzoek rond deze vraag beperkt is, konden een aantal mogelijke oorzaken naar voren geschoven worden. Zo bleken voornamelijk het taboe rond psychische hulp zoeken, de drempel naar psychische hulp, en een gebrek aan communicatie over psychische problemen mogelijks aan de grondslag te liggen voor de grote verschillen met onze buurlanden (Reynders et al., 2011; Portzky et al., 2008).

Conclusie

Psychische kwetsbaarheid is een verzameling van risicofactoren die ervoor zorgen dat de draaglast groter wordt dan de draaglast. Op deze manier kan iemand last krijgen van psychische problemen. Wanneer psychische problemen het dagelijks functioneren ernstig verstoren, is er sprake van een psychische stoornis. 1 op de 3 mensen krijgt hier ooit in het leven zelf mee te maken. Sommige mensen 

hebben meer kans dan anderen, maar we kunnen er allemaal door getroffen worden. We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die lijdt aan een psychische aandoening. Psychische kwetsbaarheid raakt dus iedereen.

Laatste wijziging: Friday, 6 January 2023, 13:04